Gmina Świlcza

Gmina Świlcza
 • 15973Populacja

 • 112.23 km2Powierzchnia

 • 142.3 osób/km2Gęstość zaludnienia

 • 1. Położenie, walory przyrodnicze i gospodarcze

  Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Z racji sąsiedztwa z Rzeszowem (stolicą regionu), wchodzi w skład aglomeracji rzeszowskiej. Oprócz Rzeszowa, gmina Świlcza sąsiaduje od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z Miastem i gminą Kolbuszowa, od zachodu z Miastem i gminą Sędziszów Małopolski oraz gminą Iwierzyce, natomiast od południa z Miastem i gminą Boguchwała. Administracyjnie podzielona jest na 9 sołectw. Są to Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana i Woliczka - więcej informacji ...

  Obszar gminy jest w 90% zwodociągowany i skanalizowany, posiada również sieć gazową i telefoniczną. Wodociąg gminny zaopatrywany jest z kilku ujęć studni głębinowych zlokalizowanych w Świlczy, Bratkowicach i Trzcianie. Ścieki bytowe odprowadzane są z 8 sołectw kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Świlczy-Kamyszynie. Gmina Świlcza znajduje się między II i III strefą (korzystną i dość korzystną) w klasyfikacji obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania wiatru, jako źródła energii.

  2. Ludność, powierzchnia Gmina Świlcza zajmuje powierzchnię 112,23 km2, co stanowi 9,2 % powiatu rzeszowskiego Zamieszkiwana jest przez 15.927 osób. Do najbardziej zaludnionych i o największej powierzchni wsi należą: Bratkowice, Świlcza oraz Trzciana. Najmniej liczne i o najmniejszej powierzchni wsie to Błędowa Zgłobieńska, Bzianka i Woliczka. Wskaźnik zaludnienia Gminy wynoszący 139 osób/1 km2, świadczy o wysokiej koncentracji ludności. Wynika to z faktu dogodnej, dobrze rozwiniętej komunikacji drogowej i kolejowej oraz bliskości rynku pracy i zbytu - więcej informacji ...

  3. Gospodarka Gmina Świlcza ma charakter wielobranżowy. Bliskie sąsiedztwo Miasta Rzeszowa sprawia, że jest ona pod silnym wpływem tej aglomeracji. Na terenie gminy 690 podmiotów gospodarczych posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tutejszym Urzędzie (stan na 30.09.2014 r.). Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych miejscowościach: Błędowa Zgłobieńska – 21, Bratkowice – 132, Bzianka – 29, Dąbrowa - 30, Mrowla - 61, Rudna Wielka – 85, Świlcza – 201, Trzciana – 108, Woliczka – 23. Na terenie gminy swoją siedzibę mają następujące firmy: SUZUKI i CITROEN (Świlcza), chemia gospodarcza, samochodowa Blux-Cosmetics (Trzciana), produkcja i usługi meblowe RESTOL (Bratkowice), hurtownia spożywcza DRIPOL (Trzciana), przedsiębiorstwo handlowe DOBIS (Trzciana), Usługi Dźwigowe DŹWIG-SERWIS (Świlcza), Firma Handlowa ZULIBET (Świlcza), Zakład Betoniarski ZOF-BET (Świlcza), Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT (Świlcza), Zakłady Piwowarskie (Świlcza), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMTEX (Świlcza), Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne PEHMAET i PEPLAST (Rudna Wielka), Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny IN-PEST (Rudna Wielka), Zabiegi Higieny Sanitarnej POLIESTER (Rudna Wielka), SAPIR (Rudna Wielka), DAF Wanicki (Trzciana). Wiele osób zamieszkujących teren gminy prowadzi działalność gospodarczą na duża skalę poza gminą np. w Rzeszowie. W większości jest to działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych na zasadzie samozatrudnienie prowadząc działalność handlowa np. handel obwoźny, usługi transportowe, czy usługi budowlane. Dużym zainteresowaniem cieszy się baza hotelowa o wysokim standardzie. Należą do nich: Hotel i Restauracja Nowy Dwór, Rewia Hotel Restauracja Imperium oraz Hotelarstwo Apollo. Oferowana pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych: przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej, dostępność do infrastruktury technicznej oferowanych terenów, korzystne położenie geograficzne w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Rzeszowa oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.

  4. Edukacja Gmina Świlcza posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania. Baza szkolnictwa jest trafnie zlokalizowana i dostosowana do sieci osadniczej. Na terenie gminy znajdują się 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych 6-cio klasowych oraz 5 gimnazjów, które działają w Zespołach Szkół w następujących miejscowościach: Świlcza, Trzciania, Bratkowice oraz Rudna Wielka.

  Ponadto na terenie gminy znajduje się Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie w ramach, którego prowadzona jest nauka w następujących kierunkach: Liceum Ogólnokształcące – Pożarnicze, Technikum Inżynierii Środowiska, Technikum Weterynaryjne, Technikum Geodezyjne, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Budownictwa i Technikum Fryzjerskie. W Trzcianie istnieje jedyna w okolicy Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. W miejscowości Mrowla istnieje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którego w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat, Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze przy DPS w Łące. Specjalny ośrodek zajmuje się edukacją i wychowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 roku życia. Obecnie przebywa w nim 60 wychowanków. Ośrodek ten pozostaje pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Dzięki funduszom pochodzącym z Urzędu Gminy Świlcza oraz Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie budynek starej szkoły w Woliczce został przekształcony w Środowiskowy Dom Samopomocy, który dzisiaj stanowi centrum terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności pochodzących z terenu gminy Świlcza. Ośrodek posiada pracownię plastyczną, rękodzieła, salę komputerową oraz bardzo dobrze wyposażoną pracownię fizjoterapii i rehabilitacji. Do dyspozycji uczestników jest również gabinet pielęgniarski, duża pracownia kulinarna oraz sala wyciszeń. Ponadto, bliskość Miasta Rzeszowa ułatwia dostęp do szkolnictwa wyższego.

  5. Ochrona środowiska Gmina Świlcza posiada „Gminny program ochrony środowiska” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świlcza”. Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym, biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi Q= 1940 m3/d.

  Website

  Kontakt

  • 17 86 70 100 Telefon
  • ug.swilcza@intertele.pl E-mail
  • ug.swilcza@pro.onet.pl E-mail
  • https://www.facebook.com/GminaSwilcza Facebook

Kalendarz wydarzeń

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey